The KWF Society for Cancer Biology (f.k.a. Tumor Cell Biology) consists of scientists that are, or have been, supported by the Dutch Cancer Society, or consider to apply for support. The aim of our society, founded in 1992, is to promote collaborations among researchers involved in cancer biology (including genetics) in the Netherlands.

The society organizes an annual two-day scientific meeting, sponsored by KWF, where PhD students, postdocs and PIs from the Netherlands present their research in the field of cancer biology (approx. 100-150 participants). In addition, keynote lectures will be presented by national and international leaders in the field. This two-day conference, visited by scientists, research technicians and clinicians, is held in Lunteren.

Chair: Dr. Marcel Spaargaren, Amsterdam UMC

Secretary-treasurer: Prof Dr. Boudewijn Burgering, UMC Utrecht

Dutch text:
De KWF-werkgemeenschap Kankerbiologie (voorheen Tumorcel biologie) bestaat uit wetenschappers actief in het kankeronderzoek die reeds een lopend KWF-project hebben, een project willen indienen, of eerder KWF-projecten hebben uitgevoerd. Het doel van deze werkgemeenschap, opgericht in 1992, is het stimuleren van de samenwerking tussen onderzoekers werkzaam in de kankerbiologie (inclusief genetica) in Nederland.

Jaarlijks wordt door onze werkgemeenschap een tweedaags wetenschappelijk congres georganiseerd, deels gesubsidieerd door het KWF, waar promovendi, postdocs en PIs hun onderzoeksresultaten presenteren ( +/- 100-150 deelnemers). Daarnaast worden ‘keynote lectures’ gegeven door vooraanstaande binnenlandse en buitenlandse onderzoekers. Dit tweedaagse congres, toegankelijk voor onderzoekers, research analisten en medici, vindt plaats in Lunteren.

Voorzitter: Dr. Marcel Spaargaren, Amsterdam UMC

Secretaris: Prof Dr. Boudewijn Burgering, UMC Utrecht